พื้นที่


พื้นที่ในการปลูก

โดยการแบ่งพื้นที่การเกษตรออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งขุดสระกักเก็บน้ำ จำนวน 30% ของพื้นที่ ส่วนที่สอง ปลูกข้าว จำนวน 30% ของพื้นที่ ส่วนที่สาม ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น และส่วนที่สี่ เป็น พื้นที่ที่ใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างเช่น ที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ฉาง จำนวน 10% ของพื้นที่ จำนวนสัดส่วนของพื้นที่นี้ทั้งหมดสามารถปรับเพิ่มหรือลด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่แต่ละแห่ง เช่นครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกจำนวน 4 คน พื้นที่มีแหล่งน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี แต่ดินม ีความอุดมสมบูรณ์ต่ำก็ควรปรับลดพื้นที่ขุดสระ และเพิ่มพื้นที่นาข้าวเพื่อให้มีข้าวบริโภคเพียงพอตลอดทั้งปี


พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง จำนวน 3.6 ไร่ (30%) ขุดสระกักเก็บน้ำจำนวน 2 สระ สามารถกักเก็บน้ำ ได้รวม 10,455 ลูกบาศก์เมตร เพียงพอ ต่อการนำน้ำมาใช้ ในการทำการเกษตรได้ทั้งปี

พื้นที่ส่วนที่สอง 3.6 ไร่ (30%) ใช้ปลูกข้าว ดำเนินการในปี 2547 เตรียมดิน หว่านกล้าและปักดำโดยใช้ข้าวจ้าวหอมมะลิ 105 จำนวน 40 กิโลกรัม ทำการกำจัดวัชพืชในนาข้าว โดยการถอน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 16 – 20 – 0 จำนวน 30 กิโลกรัมและปุ๋ยเคมีสูตร 40 – 0 – 0 จำนวน 30 กิโลกรัม

พื้นที่ส่วนที่สาม 3.6 ไร่ (30%) ปลูกพืชแบบผสมผสาน

พื้นที่ส่วนที่สี่ 1.2 ไร่ (10%) เป็นพื้นที่สร้างที่อยู่อาศัยและคอกสัตว์

อ้างอิง

http://www.kasetporpeang.com/porpeang_theory.htm

Advertisements

5 ความเห็น (+add yours?)

 1. panraweetud
  ก.พ. 12, 2011 @ 02:57:29

  พืชผักที่เราจะปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันเราต้องคัดเลือกประเภทของผักแบบไหนหรอถึงจะปลูกด้วยกันได้

  ตอบกลับ

 2. nungruatai11
  ก.พ. 12, 2011 @ 04:10:40

  ok เข้าใจแล้วถ้าเกิดว่าเราจะทำเกษตรทฤษฎีใหม่เราก็ต้องแบ่งพื้นที่ที่เรามีอยู่ก่อนใช่มั้ย

  ตอบกลับ

 3. lovehonggi
  ก.พ. 12, 2011 @ 04:34:34

  เป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและยังสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีดด้วย

  ตอบกลับ

 4. prarisa
  ก.พ. 13, 2011 @ 03:07:47

  เป็นการแบ่งที่ลงตัวมากๆ

  ตอบกลับ

 5. maiandap
  ก.พ. 14, 2011 @ 09:42:28

  แปลกดีน่ะ ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย เนื้อหาดี

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: